Kiyoh logo
100% startgarantie 136 locaties gratis advies 040 720 08 55

VCA - Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over onze VCA cursussen

Goede opleidingen en gedegen instructies zijn van groot belang bij het voorkomen van ongevallen en incidenten. Steeds meer bedrijven eisen dan ook van hun werknemers, onderaannemers en inleenkrachten dat zij een VCA diploma hebben.

Algemeen

De cursus VCA VOL is voor operationele leidinggevende die werkzaam zijn in een risicovolle omgeving of risicovolle werkzaamheden verrichten. In de cursus VCA VOL worden extra onderwerpen behandeld die speciaal voor operationeel leidinggevende bedoeld zijn. Bij VGMbox dient men deze stof al voor de start van de cursus tot zich te hebben nemen. Tijdens de cursus dag wordt enkel en alleen de stof rondom VCA Basisveiligheid behandelt. Uiteraard kunt u voor vragen over de VCA VOL stof terecht bij de docent. Zo kunt u zich perfect voorbereiden op het examen.

De cursus basisveiligheid is bedoeld voor alle uitvoerende medewerkers die werkzaam zijn in een risicovolle omgeving of risicovolle werkzaamheden verrichten in bijvoorbeeld de bouw, industrie of petrochemie. Indien u een operationeel leidinggevende bent dan dient u VCA VOL te volgen in plaats van de VCA basisveiligheid.

Een VCA bedrijfscertificaat is het bewijs dat u als bedrijf voldoet aan alle veiligheids-, gezondheids- en milieu eisen opgesteld in een uitgebreide checklist. U kunt als zzp’er geen aanspraak maken op een dergelijk certificaat aangezien u geen personeel, uitzendkrachten of onderaannemers heeft. Het is uiteraard als zzp’er wel mogelijk om een VCA diploma te behalen, ook wel het VCA persoonscertificaat genoemd.

Iedere medewerker die op zijn minst drie maanden in dienst is en hierbij risicovol werk verricht of werkzaam is in een risicovolle omgeving dient het VCA diploma te behalen. Deze regeling heeft ook betrekking op tijdelijke medewerkers en stagiaires. Ondanks dat VCA niet voor alle werkzaamheden verplicht is wordt het bij veel bedrijven wel als een vereiste gezien. Het is daarom ook aan te raden om als student/stagiair in de bouw of industrie een VCA diploma te halen.

Het VCA diploma is het officiële bewijs voor uw VCA persoonscertificatie. Mocht u het diploma kwijt zijn geraakt kunt u hier geen duplicaten voor aanvragen. Als er tijdens of voor uw werkzaamheden naar uw VCA diploma wordt gevraagd en u bent niet in het bezit van dit diploma dan kunt u het Centraal Diploma Register raadplegen. U kunt ook voor vertrek een uitdraai van uw beeldscherm met de VCA persoonsgegevens maken. Staan uw gegevens niet in het Centraal Diploma Register dan dient u opnieuw een VCA diploma te behalen. Wij raden u aan om een kopie te maken van het VCA diploma zodat u deze ten alle tijden bij u kan dragen.

Wanneer u uw VCA pasje kwijt bent geraakt kunt u terecht bij het examenbureau (bijvoorbeeld IBEX of PBNA). Het verstrekken van het pasje is dan ook een extra service die gefaciliteerd wordt door uw examenbureau. Mocht u niet weten via welk examenbureau u examen gedaan heeft kunt u kijken in het Centraal Diploma Register (cdr.ssvv.nl). Overigens is het VCA pasje geen officieel bewijs. Het officiële document is het VCA diploma.

Al onze klassikale (en uiteraard ook online) VCA cursussen hebben een volledige startgarantie. Dit betekent dat al onze VCA cursussen en examens altijd door zullen gaan. U kunt er dus altijd vanuit gaan dat de door u geboekte cursus doorgaat en hoeft u geen rekening te houden met omzettingen of afzeggingen.

Ja zeker, VGMbox verzorgt ook klassikale VCA cursussen op iedere gewenste locatie die voldoet aan de cursus- en examen criteria. Het is hierbij ook mogelijk om eventuele bedrijfsspecifieke onderwerpen met betrekking tot VCA te behandelen. Het minimum aantal cursisten dat aan een klassikale Incompany training deel dient te nemen is 8 personen. Aansluitend op de cursus vindt het examen plaats waarbij de cursisten direct naar afloop inzien of ze zijn geslaagd.

Het VCA VOL diploma is de nieuwe benaming van het oude VCA-2. Het is het diploma dat je krijgt naar het volgen van de VCA veiligheidscursus speciaal gericht op werknemers in een leidinggevende rol. Wij adviseren alle leidinggevende dan ook om de VCA VOL cursus te volgen, want ondanks dat het geen wettelijk verplichting is kunnen werk- en opdrachtgevers dit wel wensen of eisen.

De cursus VCA basisveiligheid (VCA B) is de nieuwe benaming van het oude VCA-1 diploma. Het is de standaard cursus voor (uitvoerende) medewerkers waar in de meeste gevallen naar gevraagd wordt bij werkzaamheden. In sommige gevallen wordt er een VCA VOL diploma geëist als u hieraan twijfelt vraag het dan altijd eerst na bij uw werk- of opdrachtgever.

VCA is een Nederlands programma, maar een VCA diploma of VCA certificaat is ook buiten Nederland geldig. Op dit moment word het Nederlandse VCA ook geaccepteerd in Duitsland, Zwitserland, België en Oostenrijk. Bij werkzaamheden in landen buiten bovenstaande moet men rekening houden met andere voorschriften en wet- en regelgeving.

VCA is bedoeld voor alle bedrijven en organisaties die (dagelijks) te maken hebben met risicovolle werkzaamheden of zich bevinden in een risicovolle omgeving. Denk hierbij aan bedrijven die werkzaam zijn in de bouw, transport, (zware) industrie of petrochemie. Daarnaast wordt VCA ook buiten deze sectoren gebruikt om aan te geven dat men bewust omgaat met veiligheid op de werkvloer.

Een opdrachtgever heeft zelf de keuze met welk bedrijf het wil samenwerken en kan zelf bepalen of een VCA certificaat vereist is. Het antwoord is dus: Ja, maar dat betekent niet dat een opdrachtgever verplicht is om VCA certificering te eisen.

Het VCA programma is geen wettelijke verplichting voor bedrijven, maar is een goede en praktische invulling om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen. Bedrijven die VCA gecertificeerd zijn voldoen bijvoorbeeld aan verschillende verplichtingen uit de Arbowet. Kortom het is niet wettelijk verplicht, maar het helpt bedrijven te voldoen aan de wet- en regelgeving aangaande veiligheid.

VCA is de afkorting van “Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers”. Het is een veelzijdig certificeringsprogramma betreffende de veiligheid op de werkvloer. Het doel van VCA is om het aantal ongevallen tijdens werkuren te verminderen. Het wordt vaak toegepast bij bedrijven die willen investeren in een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving. Daarnaast wordt VCA ook gebruikt bij bedrijven die in een risicovolle omgeving werken of gevaarlijke werkzaamheden moeten uitvoeren.

Het officiële VCA diploma wordt slechts eenmalig verstrekt. Mocht u het diploma kwijtraken kan er geen duplicaat worden gemaakt. In dat geval moet u aan kunnen tonen dat u in het bezit bent van een VCA diploma dit kan via het Centraal Diploma Register op cdr.ssvv.nl.

Indien u uw VCA pasje bent kwijtgeraakt dan kunt u hiervoor tegen betaling een duplicaat voor aanvragen bij het examenbureau. Wanneer u niet weet bij welk examenbureau u het examen heeft afgelegd kunt u terecht bij het Centraal Diploma Register.

Onze online VCA cursussen hebben na activatie een geldigheidsduur van 3 maanden.

Examenkandidaten worden alleen tot het examen toegelaten indien zij een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning of een in Nederland uitgegeven rijbewijs) kunnen tonen aan de examinator. Het gebruik van een kopie van een van bovenstaande identificatiemiddelen is vanaf 1 januari 2018 niet meer toegestaan.

Er is geen minimale leeftijd verbonden aan het volgen van een VCA cursus of het behalen van een VCA diploma.

  Het VCA heeft verschillende VCA cursussen voor het opleiden van medewerkers:
  • B-VCA (Basisveiligheid VCA), gericht op de operationele medewerkers van een bedrijf.
  • VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden), bedoeld voor operationeel leidinggevenden en ZZP'ers.
  • VIL-VCU (Veiligheid voor Intercedenten Leidinggevenden), bestemd voor leidinggevenden en intercedenten in de uitzendbranche.

Cursus

Wij maken geen gebruik van een VCA boek. Al onze VCA cursussen zijn 100% audiovisueel dat wil zeggen dat wij voor onze cursussen gebruik maken van praktijkgerichte veiligheid- en instructie films. Hierdoor is het gebruik van boeken niet meer nodig. Wij hebben deze keuze gemaakt met de gedachten: “een beeld zegt meer dan duizend woorden”.

Het grote voordeel van een online cursus VCA Basis of VCA VOL is dat u volledig in uw eigen tempo de cursus kunt volgen. U bepaalt zelf waar en wanneer u de cursus volgt. Na het afronden van ieder onderdeel worden uw resultaten en voortgang automatisch opgeslagen. U hoeft dus niet bang te zijn dat uw gegevens tussentijds verloren gaan.

U ontvangt direct na ontvangst van uw betaling een e-mail met daarin alle benodigde informatie waaronder uw persoonlijke inloggegevens. U kunt dan direct een cursusaccount aanmaken via lms.constructionmedia.nl zodat u meteen aan de slag kunt met het volgen van uw online cursus. Heeft u problemen met inloggen neem dan direct contact met ons op.

Ja, al onze klassikale cursussen zijn inclusief een lunch op de betreffende cursus locatie. Het aanbod van de lunch verschilt per locatie. Ook koffie en thee zijn op de cursusdag onbeperkt te verkrijgen. De lunch en koffie/thee zijn inbegrepen in de cursusprijs.

Onze online cursussen zijn standaard beschikbaar in het Nederlands en Engels. De klassikale cursussen zijn standaard alleen maar in het Nederlands te volgen. Mocht er behoefte zijn om een anderstalige klassikale cursus te willen volgen. Neem dan contact met ons op zodat wij kunnen bekijken wat hierin mogelijk is.

Onze klassikale VCA cursussen Basis en VOL worden in één dag gegeven, direct aansluitend vindt het examen plaats. Bij de VCA VOL cursus is er voorafgaand aan de klassikale cursusdag online voorbereiding van toepassing (± 3 uur).

 • De gemiddelde doorlooptijd van onze online VCA Basisveiligheid cursus is 6 tot 8 uur.
 • De gemiddelde doorlooptijd van onze online VCA VOL cursus is 10 tot 12 uur.

Na het volgen van een VCA cursus dient een VCA examen gemaakt te worden. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een VCA diploma wat 10 jaar geldig is.

U hoeft niet te beschikken over het VCA Basisveiligheid diploma om het VCA VOL diploma te behalen

Examen

Als u niet deel kunt nemen aan de cursus of het examen dient u dit schriftelijk of telefonisch bij ons aan te geven. Doe dit wel tijdig zodat wij het op tijd door kunnen geven bij het examenbureau. Als dit te kort voor de betreffende datum gebeurd is de kans aanwezig dat wij uw cursus of examen niet meer kosteloos kunnen annuleren of verzetten waardoor.

Om voor het VCA examen te slagen dien je minstens 65 % van het totaal aantal punten te behalen. Het aantal vragen dat hiervoor juist beantwoord dient te worden is niet exact te benoemen omdat in het examen gewerkt word met verschillende vraag- en antwoord vormen. Sommige vragen hebben meerdere correcte antwoorden hiermee kunt u een vraag ook deels goed beantwoorden waardoor u met die vraag alsnog een deel van de punten kunt krijgen.

In het examen regelement staat geschreven dat u zich dient te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs zoals een Identiteitsbewijs of een paspoort. Een kopie van een legitimatiebewijs wordt niet gezien als een geldig legitimatiebewijs. Daarnaast dient u 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn en mogen kandidaten tijdens het examen niet in het bezit zijn van (elektrische) hulpmiddelen zoals een boek, telefoon of tablet.

Zeker weten, u kunt zich gewoon opnieuw inschrijven voor een examen. U heeft zelf de keuze om enkel en alleen een examen te doen of om opnieuw een cursus met examen te volgen. U kunt zich hier inschrijven voor een herexamen.

U krijgt direct na het maken van uw examen te zien of u geslaagd bent voor het VCA examen. Indien je geslaagd bent zal ik binnen drie werkdagen een mail voor u verschijnen met daarop uw uitslag. Op www.vca.ssvv.nl kunt u na vijf werkdagen zien dat u geregistreerd bent in het VCA examen register.

Het examen vindt plaats op de tijd en datum die u zelf heeft aangegeven tijdens het inschrijven. Wanneer u zich heeft ingeschreven en heeft betaald versturen wij u per mail nogmaals alle gegevens met daarin de exacte locatie en tijd en overige belangrijke gegevens voor uw examen. Mocht u niks van ons hebben ontvangen kijk dan altijd eerst even in uw SPAM mail, mocht u hierbij nog niet geholpen zijn neem dan contact met ons op.

Voor een proefexamen kunt u terecht op onze website. Wij hebben drie verschillende oefenexamens gratis voor u beschikbaar gesteld:

Aansluitend aan het proefexamen krijgt u direct te zien of u “geslaagd” bent voor het proefexamen.

VGMbox regelt dat u deel kunt nemen aan het VCA examen. Als u een klassikale cursus heeft gevolgd zal het examen aansluitend aan de cursus plaatsvinden. Echter worden de examens zelf afgenomen door een SSVV erkend examenbureau. De docent van de cursus zal vanaf het moment dat het examen start niet meer aanwezig zijn in de cursus/examen ruimte.

Helaas is het niet mogelijk om het examen mondeling te doen. Wel is er de mogelijkheid om voor VCA Basis een voorleesexamen te maken. Hierbij worden de vragen en antwoordmogelijkheden aan de kandidaat voorgelezen. Wilt u een voorleesexamen inplannen of meer willen weten over het voorleesexamen neem dan contact met ons op!

Om deel te kunnen nemen aan het examen dien je een geldig identiteitsbewijs te laten zien. Hieronder vallen:

 • Een geldig paspoort of een geldig buitenlands reisdocument
 • Een geldig rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas, afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie. Een rijbewijs, identiteitskaart (van buiten de EER landen), vreemdelingendocument of vreemdelingenpas, afgegeven in een ander land, is niet geldig.

Hierbij mag de geldigheidsdatum niet overschreden zijn. Ook is het niet legitiem om enkel en alleen een kopie van een van bovenstaande identiteitsbewijzen te laten zien aan de examinatoren. Als u niet beschikt over een van bovenstaande identiteitsbewijzen kunt u niet deelnemen aan het examen.

Wanneer u een VCA examen heeft gemaakt krijgt u direct te zien of u het examen heeft behaald. Wanneer dit het geval is gaat het examenbureau direct aan de slag met het verwerken van uw gegevens. Deze gegevens worden verwerkt in het Centraal Diploma Register. Wanneer al uw gegevens zijn verwerkt krijgt u een brief toegestuurd met daarin uw persoonlijke VCA diploma en een VCA pasje. Echter geldt alleen het VCA diploma als geldig bewijs voor uw VCA persoonscertificatie. Wij adviseren u dan ook om een kopie van het diploma te maken en deze mee te nemen naar uw werkzaamheden.

Het VCA VOL examen is naast de Nederlandse taal ook beschikbaar in de talen Engels, Frans en Duits. Het VCA Basis examen is daarnaast ook nog beschikbaar in de talen: Spaans, Portugees, Hongaars, Roemeens, Pools en Turks. Wij rekenen een toeslag van 50 euro per persoon op de anderstalige examens.

Inschrijven

Ja, na uw bestelling bij VGMbox krijgt u direct van ons een factuur toe gestuurd. Dit geldt voor alle betaalopties. Mocht u een dag na uw bestelling nog steeds geen factuur van ons heeft ontvangen kijk dan eerst even in de SPAM box van uw mail. Mocht u hem ook niet in uw SPAM box hebben ontvangen neem dan direct contact met ons op zodat wij uw factuur opnieuw kunnen versturen.

Nadat u zich heeft ingeschreven voor uw VCA cursus of examen en het cursusbedrag hebt voldaan kunnen wij uw inschrijving definitief verwerken. U ontvangt automatisch een bevestiging van uw inschrijving per mail met daarin alle belangrijke informatie. Lees de mail goed door en bewaar deze. Mocht u na 1 werkdag nog steeds geen cursusinformatie hebben ontvangen willen wij u vragen om eerst in uw SPAM mailbox te kijken. Mocht de mail ook hier niet verschijnen neem dan direct contact met ons op.

VGMbox is een product van Construction Media. Vandaar dat u deze bedrijfsnaam terugvindt op o.a. de factuur en de bevestiging. Construction Media biedt naast de VCA cursussen en examens ook verschillende andere (audiovisuele) veiligheidsoplossingen aan. Denk hierbij aan oplossingen voor toolboxmeetings (Bouwbox en Industriebox), poortinstructies (Poortbox) en bouwplaatsregistratie (Projectbox).

Zeker weten! Bij VGMbox kunnen alle bedrijven, zelfstandig ondernemers, maar ook particulieren terecht voor een VCA cursus en/of examen. Ook zij hebben de keuze uit VCA basisveiligheid of VCA VOL en kunnen deze cursus zowel online als klassikaal volgen.

Om u zo goed en snel mogelijk van dienst te zijn beschikken wij over verschillende betalingsmethoden. Zo kunt u online betalen via iDeal (Icepay), maar is het ook mogelijk om te betalen via factuur of bankoverschrijving. Wilt u zeker zijn dat u direct ingeschreven staat voor uw cursus of examen adviseren wij u om uw betaling met iDeal te volbrengen. Wij kunnen uw inschrijving pas na betaling definitief maken. Mocht er (veel) tijd zitten tussen het moment van inschrijven op onze website en het moment van betalen is de kans aanwezig dat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn voor de gewenste cursus of examen. In dat geval wordt in overleg een andere datum en/of locatie bepaald.

Het is inderdaad mogelijk om u telefonisch in te schrijven voor onze VCA cursussen en examens. Hierbij noteert een van onze collega’s uw gegevens en verstuurd u vervolgens een factuur met deze gegevens. Overigens kunt u zelf heel eenvoudig een inschrijving regelen via de inschrijfmodule op onze website. Uiteraard kunnen wij u hierbij begeleiden door tijdens het inschrijfproces uw vragen telefonisch te beantwoorden.

Het inschrijven voor een VCA cursus bij VGMbox kan via de inschrijfmodule op onze website. Hierbij dient u een keuze te maken tussen VCA Basisveiligheid en VCA VOL, vervolgens heeft u de keuze uit een klassikale cursus of een online cursus. Bent u niet zeker welke cursus u dient te volgen of heeft u vragen over het inschrijfproces kunt u altijd contact met ons opnemen.

Indien u zich inschrijft voor een klassikale VCA cursus (VCA VOL of VCA Basisveiligheid) is dit altijd inclusief het examen wat aansluitend op de cursus plaatsvindt. Bij de online cursus dient u zelf een examenmoment en -locatie te kiezen. Ook is het mogelijk om losse examens te boeken via onze website.

Meer weten over onze unieke VCA cursus?

Meer dan 91% slaagt bij ons!


Heb je een VCA cursus nodig?

Plan direct jouw cursus in!


Voordelen

133

locaties

100%

startgarantie

Gratis

parkeren

VCA Cursus 9 / 10 - 626 Reviews @ VGMBox.nl