Kiyoh logo
100% startgarantie 148 locaties Inloggen E-Learning

Welk VCA diploma is geschikt voor ZZP’ers, Basis of VOL?

Nov 04, 2019
VCA Nieuws

VCA is een certificeringsmethode voor het beheersen van drie gebieden op de werkvloeren; Veiligheid, Gezondheid en Milieu. We spreken van een bedrijfscertificering en van een persoonscertificering. Bij voldoende beoordeling tijdens een VCA audit verkrijgt het bedrijf een VCA Certificaat voor een periode van 3 jaar met een jaarlijkse tussentijdse audit ter controle. Een persoon verdient bij voldoende beoordeling (VCA Examen) een Diploma dat 10 jaar geldig is. Normaliter geldt een diploma voor het leven. Echter zou er dan verwarring kunnen ontstaan tussen het VCA (bedrijfs)certificaat en het VCA (persoons)certificaat. Vandaar de keuze om het persoonscertificaat een diploma te noemen.

Operationele medewerkers die langer dan 3 maanden werkzaam zijn voor of bij een VCA gecertificeerde organisatie moeten een Basis VCA diploma hebben. Leidinggevende van de operationele medewerkers die langer dan 3 maanden werkzaam zijn voor of bij een gecertificeerde organisatie moeten een VOL VCA diploma hebben.

VCA** (2 ster) gecertificeerde bedrijven moeten aantoonbaar samenwerken met onderaannemers die VCA gecertificeerd zijn als ze vraag 10.1 (wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijne VCA-eisen wordt voldaan?) ook als aanvullende vraag tijdens de certificering positief willen kunnen beantwoorden. Voor bedrijven die een VCA (P)etro certificeringsniveau willen behalen is dit (vraag 10.1) een verplichte vraag voor een positieve certificering. Voor VCA* (1 ster) bedrijven is dit geen verplichte vraag.

Voor een ZZP’er geldt dus dat wanneer ze in onderaanneming, onder eigen gezag, willen werken (ze blijven dan eigen baas) voor een VCA (P)etro of VCA ** (2 ster (incl. de vraag 10.1)) gecertificeerd bedrijf ze verplicht ook een VOL VCA Diploma moeten hebben, tevens moeten ze dan een VGM Risico inventarisatie hebben voor hun eigen werkzaamheden en de gereedschappen dienen goedgekeurd te zijn.

Laten ze zich inhuren (uurtje factuurtje), ze werken dan onder gezag van de opdrachtgever en zijn dan een soort van werknemer/uitzendkracht van die organisatie, dan is Basis vca voldoende. Een Basis vca is ook voldoende wanneer een ZZP’er in onderaanneming wil werken voor een bedrijf dat vca** (2ster) gecertificeerd is zonder die vraag 10.1. Wanneer er gewerkt wordt voor een VCA* (1 ster) gecertificeerd bedrijf dan is dit ook niet aan de orde en zou een Basis vca ook voldoende zijn.

Echter er speelt in de situaties van de ZZP’er nog iets anders mee en dat is de cao Bouw. Opdrachtgevers die vallen onder de cao Bouw, hebben op basis van de cao de verplichting om bij de ZZP’er een VOL VCA te verlangen.

Bekijk dit ook in het bijgaande stroomschema.
VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren