Let op: Bij klassikale cursusdagen is een coronatoegangsbewijs verplicht, voor examens meestal niet. Lees meer...
Kiyoh logo
100% startgarantie 145 locaties

Gegevensverwerking

Waarom verwerken we uw (persoons)gegevens?


Wie verwerkt uw gegevens?
Construction Media verwerkt met VGMbox (persoons)gegevens

Uw persoonsgegevens worden door onderstaande subverwerkers verwerkt:

Subverwerker Soort verwerking Land verwerking
Examenbureau IBEX Aanmelden kandidaat VCA bij VCA Infra Nederland
VCA Infra Verwerking in Centraal diplomaregister Nederland
ICEPAY Verwerken van betaling Nederland


Waarvoor verwerken wij uw gegevens?
Uw (persoons)gegevens worden uitsluitend verwerkt voor onderstaande doeleinden:
 • Het leveren van de online VCA cursus
 • Het aanmelden voor het VCA examen
 • Registratie in het Centraal Diploma Register
 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  Voor deelname aan het VCA examen en registratie in het Centraal Diploma Register zijn uw onderstaande persoonsgegevens vereist:
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Voor het kunnen versturen van de inloggegevens voor de online VCA cursus en het op een juiste wijze kunnen communiceren zijn uw onderstaande persoonsgegevens vereist:
 • Email: Voor het mailen van de cursusgegevens zodat gestart kan worden met het doorlopen van de online VCA cursus.
 • Geslacht: Voor het kunnen bepalen van de aanhef in de mail (heer of mevrouw)
 • Telefoonnummer: Voor het kunnen benaderen van de cursist indien het emailadres verkeerd gespeld is en/ of er een urgente situatie is, bijvoorbeeld indien het examen op het laatste moment wordt geannuleerd.
 • School, klas en cursus: Voor het kunnen inplannen van VCA examens op scholen is het noodzakelijk dat van elke cursist de school, de klas en de afgenomen cursus bekend is.
 • U heeft het recht uw toestemming in te trekken:
  De toestemming van het gebruik van uw (persoons)gegevens kan ingetrokken worden, mits dit niet in strijd is met de wettelijke regelgeving inzake bewaartermijnen.