Kiyoh logo
100% startgarantie 145 locaties Inloggen E-Learning

Gegevensverwerking persoonsgegevens

Wie verwerkt uw gegevens?


Construction Media verwerkt met VGMbox (persoons)gegevens
Uw persoonsgegevens worden door onderstaande subverwerkers verwerkt:

Subverwerker

Soort verwerking

Land verwerking

Examenbureau IBEX

Aanmelden kandidaat VCA bij VCA Infra

Nederland

VCA Infra

Verwerking in Centraal diplomaregister

Nederland

ICEPAY

Verwerken van betaling

NederlandWaarvoor verwerken wij uw gegevens?

Uw (persoons)gegevens worden uitsluitend verwerkt voor onderstaande doeleinden:

 • Het leveren van de online VCA cursus
 • Het aanmelden voor het VCA examen
 • Registratie in het Centraal Diploma Register

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor deelname aan het VCA examen

 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

Voor het kunnen versturen van de inloggegevens voor de online VCA cursus en het op een juiste wijze kunnen communiceren zijn uw onderstaande persoonsgegevens vereist:

 • Email: Voor het mailen van de cursusgegevens zodat gestart kan worden met het doorlopen van de online VCA cursus.
 • Geslacht: Voor het kunnen bepalen van de aanhef in de mail (heer of mevrouw)
 • Telefoonnummer: Voor het kunnen benaderen van de cursist indien het emailadres verkeerd gespeld is en/ of er een urgente situatie is, bijvoorbeeld indien het examen op het laatste moment wordt geannuleerd.
 • School, klas en cursus: Voor het kunnen inplannen van VCA examens op scholen is het noodzakelijk dat van elke cursist de school, de klas en de afgenomen cursus bekend is.

U heeft het recht uw toestemming in te trekken:

De toestemming van het gebruik van uw (persoons)gegevens kan ingetrokken worden, mits dit niet in strijd is met de wettelijke regelgeving inzake bewaartermijnen.