Kiyoh logo
100% startgarantie 144 locaties Inloggen E-Learning

Voorwaarden bij inschrijven voor cursussen en examens

  Algemeen

 • VGMbox is te allen tijde gerechtigd de cursus- of examendatum te wijzigen of de cursus/examen te annuleren en zal u als klant daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. VGMbox zal in dat geval een nieuwe cursus/examen aanbieden, of indien gewenst het betaalde bedrag retourneren.
 • Indien VGMbox, door welke omstandigheden dan ook, een (deel van een) cursus/examen niet kan laten doorgaan, zal dit onderdeel in overleg met de aanmelder/deelnemer(s) op een ander moment alsnog plaatsvinden.
 • VGMbox is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiend uit het annuleren of anderszins niet door kunnen gaan van een cursus of examen.

 • Annuleren/verzetten van een klassikale inschrijving door aanmelder/deelnemer is mogelijk met inachtneming van onderstaande voorwaarden:

 • Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.
 • Annuleren/verzetten van een klassikale inschrijving is tot 10 werkdagen vóór de cursusdatum kosteloos.
 • Bij annuleren/verzetten van een klassikale inschrijving binnen 10 werkdagen vóór de cursusdatum is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Indien een deelnemer zonder afmelden niet aanwezig is op een cursusdag, is 100% van het cursusgeld verschuldigd.

 • Annuleren/verzetten van een exameninschrijving door aanmelder/deelnemer is mogelijk met inachtneming van onderstaande voorwaarden:

 • Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.
 • Annuleren/verzetten van een exameninschrijving is tot 3 werkdagen vóór de examendatum kosteloos.
 • Bij annuleren/verzetten van een exameninschrijving binnen 3 werkdagen vóór de examendatum is 100% van het examengeld verschuldigd.