Kiyoh logo
100% startgarantie 148 locaties Inloggen E-Learning

VCA Offshore

Mensen die werkzaam zijn in de offshore industrie, komen met regelmaat in aanraking met gevaarlijke, giftige of brandbare stoffen. Er is vaak een verhoogd risico op explosies in deze branche, de meeste werkzaamheden in deze branche zijn dus risicovol. Het is daarom uiterst belangrijk om de werknemers in deze branche veilig te houden. Hoe dat mogelijk is? Met een VCA Petro certificering. De VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) Checklist Aannemers (VCA) certificering vindt zijn oorsprong in de offshore branche en is bedoeld om werknemers in de offshore industrie bewust te laten zijn van de risico's, veilig te laten werken en te laten weten hoe te handelen bij incidenten.

VCA Offshore Werken
VCA Offshore Ongeluk

VCA offshore: waarom?

Zoals eerder omschreven is de offshore industrie een branche waar werkzaamheden relatief risicovol zijn. Dat de werkzaamheden in veel gevallen gericht zijn op de exploratie en de winning van olie en gas, betekent dat er met regelmaat gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Juist daarom is het van belang dat werknemers in deze branche gecertificeerd zijn en weten hoe ze veilig te werk kunnen gaan én hoe ze gevaren en risico's kunnen herkennen.

De VGM Checklist Aannemers (VCA) bestaat sinds 1994. Het VCA certificatiesysteem is in het leven geroepen om de veiligheid en veiligheidsprestaties van aannemer organisaties te kunnen toetsen. Met de VCA wordt het veiligheidsbewustzijn verhoogd en dat is in de offshore industrie van groot belang. Daarom is er voor de offshore speciaal een VCA Petro bedrijfscertificering ontwikkeld. Met een VCA Petro certificaat kunnen bedrijven aantonen dat hun bedrijf veilig kan werken in de offshore industrie. Zo tonen ze ook aan dat hun werknemers VCA gediplomeerd zijn en veilig te werk gaan wanneer zij werken met gevaarlijke, giftige of brandbare stoffen.

Wat wordt er geleerd tijdens de VCA cursus?

VCA offshore heeft naast de bedrijfscertificering VCA Petro ook een persoonscertificering. Bedrijven worden met de certificering getoetst op hun VGM-beleid, voor werknemers bestaat er zowel persoonscertificering voor operationele werknemers (VCA basis) als voor operationeel leidinggevenden (VCA VOL). Met het VCA diploma tonen werknemers dat ze veilig kunnen werken.

Tijdens de VCA cursus worden allerlei onderwerpen besproken. De VCA cursus behandelt onder andere de onderwerpen gevaarlijke stoffen, explosies en branden. Maar in de cursus gaat het ook over bijvoorbeeld veiligheidsgedrag, risico's en preventie en zaken als bijvoorbeeld ergonomische werkplekken.

VCA Offshore Werker

Welke VCA cursus is in de offshore geschikt?

Een operationeel medewerker volgt in principe als eerste de VCA basis cursus, gevolgd door het VCA basis examen. Tijdens deze VCA basis training leert de werknemer om veilig en gezond te werken, met oog op het milieu. Operationeel leidinggevenden volgen de VCA VOL. Deze VCA cursus leert leidinggevenden alles over hun veiligheid en de veiligheid van hun werknemers. Ook na deze cursus wordt de kennis getoetst door middel van het VCA VOL examen.Goed om te weten:

Bij de VCA trainingen van VGMbox wordt niet gewerkt met een VCA basis boek of een VCA VOL boek. Wij leren je namelijk alles aan de hand van informatieve videofragmenten. Zo onthoud je alle informatie namelijk een stuk beter!

VCA Offshore Windmolens

Kiezen voor een VCA cursus met VGMbox

Wil je beschikken over een VCA Petro certificering, of wil je je werknemers opgeven voor de VCA cursus? Je kunt je hier direct inschrijven voor een van onze VCA trainingen! Je kunt de VCA opleidingen volgen bij verschillende examen- en cursuslocaties in heel Nederland, bijvoorbeeld in steden als Den Haag, Amsterdam en Arnhem.

Je kunt bij ons kiezen voor een klassikale cursus (inclusief VCA examen achteraf) of voor een online cursus. Bij de online cursus kan je de VCA cursus geheel op je eigen tempo volgen, gevolgd door het examen.

Wil je je kennis vooraf testen? Dat kan met het gratis VCA proefexamen. Heb je hulp nodig bij het maken van de juiste keuze, of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Bekijk cursus mogelijkheden
VCA Online Klassikaal