Kiyoh logo
100% startgarantie 148 locaties Inloggen E-Learning

VCA woordenlijst


SSVV SSVV staat voor Stichting Samenwerken Voor Veiligheid. Deze stichting telt op dit moment 22 organisatie die samenwerken om de werkomstandigheden van opdracht tot uitvoering veiliger en gezonder te maken.
VGM VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dit zijn de 3 specifieke kerngebieden waar men zich op richt om de werkzaamheden veiliger te maken.
VCA VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. VCA is een certificatieschema voor bedrijven om de mate van VGM beheersing op de werkvloer aan te tonen.
CI CI staat voor Certificatie Instelling. Dit is een gekwalificeerd bedrijf dat audits uitvoert bij bedrijven het VCA, VCU of VCO bedrijfscertificaat willen behalen of behouden.
VCA* (VCA 1 ster) VCA* is het certificeringsniveau gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden zonder het inschakelen van onderaannemers. Het bedrijf moet alle 23 de Must (verplichte) vragen positief kunnen beantwoorden.
VCA ** (VCA 2 ster) VCA** is het certificeringsniveau gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, alsook op de VGM-structuur (beleid, organisatie en verbetermanagement). Het bedrijf moet alle 27 de Must (verplichte) vragen en nog 4 van de 8 aanvullende vragen positief kunnen beantwoorden.
VCA Petro (Petrochemie) VCA Petro is het certificeringsniveau gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, de VGM-structuur (beleid, organisatie en verbetermanagement)alsook op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie. Het bedrijf moet alle 33 de Must (verplichte) vragen en nog 1 van de 2 aanvullende vragen positief kunnen beantwoorden.
VCU VCU staat voor VG Checklist Uitzendorganisaties. Dit is het certificeringsniveau voor uitzendorganisaties waarbij het bedrijf alle 19 de Must (verplichte) vragen positief moet kunnen beantwoorden.
B-VCA (VCA Basis) B-VCA is het VCA opleidingsniveau voor operationeel uitvoerende medewerkers. Een medewerker kan met het B-VCA diploma aantonen dat men basiskennis heeft over veiligheid, gezondheid en milieu. Deze basiskennis vergroot zowel de veiligheid van de medewerkers zelf als die van de mensen waarmee samen gewerkt wordt. De medewerker kent de wet- en regelgeving, kan gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe deze voorkomen kunnen worden. Kortom: met B-VCA laat men zien dat men weet wat er van ze verwacht wordt.
VOL-VCA VOL VCA is het VCA Opleidingsniveau voor Leidinggevenden van de operationeel uitvoerende medewerkers. Een leidinggevende kan met het VCA VOL diploma aantonen dat men basiskennis heeft over veiligheid, gezondheid en milieu en deze kennis ook kan toepassen. Zo vergroot de medewerker zowel de eigen veiligheid als die van de mensen aan wie leidinggegeven wordt. Hij kent de wet- en regelgeving, kan gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe deze voorkomen kunnen worden. Ook is de medewerker een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers. Kortom: met VOL-VCA laat men zien dat men weet wat er van ze verwacht wordt.
VIL-VCU VIL VCU is het VCA Opleidingsniveau voor Intercedenten en leidinggevenden van uitzendorganisaties. Met het VIL-VCU-diploma laat een medewerker zien dat men basiskennis heeft over veiligheid, gezondheid en milieu en dat men deze kennis kan toepassen in het belang van de mensen die uitgeleend worden. De medewerker kent de wet- en regelgeving, kan gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe men deze kan voorkomen. Ook is de medewerker een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en uitgeleende medewerkers. Kortom: met VIL-VCU laat de medewerker zien dat men weet wat er van hem als intercedent verwacht wordt.
VCA Certificering bedrijven Met een VCA bedrijfscertificering geven bedrijven aan tot op welk niveau men VGM beheerst op de werkvloer.
VCA Diploma Een medewerker kan het VCA Diploma halen door het officiële VCA examen te maken en met goed gevolg af te ronden. Met een VCA Diploma toont een medewerker aan op welk VCA niveau de medewerker is opgeleid.
VCA Certificaat Met een VCA Certificaat tonen bedrijven aan tot op welk niveau men VGM beheerst op de werkvloer.
CDR CDR Staat voor Centraal Diploma register. Dit is een online register waarin opgezocht kan worden of iemand een geldig VCA diploma heeft en op welk VCA niveau deze persoon opgeleid is. Dit kan door het invullen van de achternaam en geboortedatum of het diplomanummer.
CCR CCR staat voor Centraal Certificaten Register. Dit is een online register waarin opgezocht kan worden of en op welk niveau een bedrijf VCA gecertificeerd is. Dit kan door het invullen van de plaatsnaam en de bedrijfsnaam.
SOG SOG staat voor SSVV Opleidingen Gids. Dit is een overzicht van erkende opleidingen en opleiders waarbij de opleidingen voldoen aan de door het SSVV gestelde kwaliteitseisen.
VCA Checklist Dit is de VCA Checklist (certificatieschema) met daarin vragen die positief beantwoord moeten worden. Wanneer voldoende vragen positief beantwoord zijn dan kan een bedrijf VCA gecertificeerd worden.