VCA certificaat

VCA certificaat

Veiligheid op de werkplek is van groot belang. Niemand zit te wachten op (blijvend) letsel dat wordt opgelopen tijdens het werk. Helaas zijn bedrijfsongevallen nog lang niet uitgebannen en blijft het risico op ongelukken over het algemeen behoorlijk groot. De aandacht voor de veiligheid op en rondom de werkplek, zowel bij werknemer als werkgever, is daarom zeer belangrijk. Met een VCA certificaat bent u op de goede weg om de veiligheid te vergroten. Met een goede opleiding en gedegen instructies is het mogelijk om het aantal incidenten en ongevallen fors te verminderen. Om die reden eisen steeds meer bedrijven van hun werknemers, onderaannemers en inleenkrachten dat ze over de juiste papieren beschikken.

VCA certificaat, wat is dat?

VCA is een afkorting voor Veiligheid Checklist Aannemers, een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat op en rond bouw- en werkplaatsen bepaalde veiligheidsmaatregelen worden genomen. De checklist is eigenlijk een uitgebreide vragenlijst waarmee de veiligheid wordt getoetst. Wanneer alle vragen uit de checklist positief kunnen worden beantwoord, ontvangt het bedrijf een certificaat. Dat klinkt echter een stuk eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Om ongevallen en incidenten te voorkomen, moet bij de meeste bedrijven namelijk veel worden veranderd. Daar kan dus de nodige tijd overheen gaan. Het implementeren van nieuwe veiligheidsmaatregelen gaat immers niet vanzelf. Daarnaast dient dus ook iedere medewerker, onderaannemer etc. de regels na te leven. Het certificaat waarborgt een industriestandaard om veiligheid voor gezondheid én milieu te garanderen.

VCA certificaat halen

Inschrijven VCA Cursus & Examen

VCA cursus volgen

Certificaten in meerdere vormen

Om optimale veiligheid op een bouwplaats of werkplaats te garanderen, is het van belang dat zoveel mogelijk betrokkenen in het bezit zijn van de benodigde papieren. De eisen en voorwaarden zijn echter per groep verschillend. Daarom bestaan er ook meerdere soorten certificaten. Welk VCA certificaat in welke situatie vereist/geschikt is, hangt dus af van de functie en de daarbij horende eisen.

B-VCA staat voor Basisveiligheid VCA, dat gericht is op operationele medewerkers van een bedrijf. Dan is er VOL-VCA, ofwel Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Deze verklaring is daarnaast ook bedoeld voor ZZP'ers. Ten slotte is er het VIL-VCU certificaat. Dat staat voor Veiligheid voor Intercedenten Leidinggevenden, bestemd voor leidinggevenden en intercedenten in de uitzendbranche. De getuigschriften zijn allemaal 10 jaar geldig.

VCA certificaat verplicht?

Een VCA certificaat is officieel niet verplicht, maar wordt wel een steeds belangrijkere factor bij werk op bouwterreinen of fabrieken. Steeds meer opdrachtgevers en werknemers eisen dan ook van hun personeel dat zij in het bezit zijn van de juiste papieren. Het is namelijk een indicatie dat u voldoet aan de eisen die van overheidswege worden gesteld. Dat wordt steeds meer de norm.

De aannemer, opdrachtgever of werknemer kan daarbij aangeven op welk niveau het certificaat geldig moet zijn. Het is overigens ook de opdrachtgever zelf niet per se verplicht om een certificaat te bezitten. Wél is het van belang dat een veilige werkomgeving kan worden gegarandeerd. In de praktijk komt dat echter steeds vaker neer op het kunnen overleggen van een geldig bewijs.

VCA certificaat en pasje

Inschrijven VCA Cursus & Examen

VCA certificaat kosten

De kosten voor het behalen van een VCA certificaat zijn afhankelijk van een aantal factoren. Bij VGMBox kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een klassikale VCA cursus, waarvoor u naar 1 van de 23 locaties door heel Nederland moet komen. Deze cursus dient 1 dag en wordt besloten met een examen. De kosten hiervoor bedragen in totaal 235 euro.

U kunt er ook voor kiezen om de VCA cursus online te volgen. U bepaalt dan zelf waar, wanneer en op welk tijdstip u leert. Het examen dient u echter nog steeds op een van onze locaties te maken. Wilt u alleen de online cursus volgen, dan kost dat 85 euro. Inclusief examen, mogelijk op 123 locaties, betaalt u voor het certificaat 154 euro.