Kiyoh logo
100% startgarantie 148 locaties Inloggen E-Learning

Iedereen een veilige en incidentvrije vakantie toegewenst

Jul 24, 2017
VCA Nieuws

Veel bedrijven hebben gedurende de grootste tijd van het jaar procedures om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te garanderen. Tijdens vakantieperiodes worden vaak taken gedeeltelijk of zelfs geheel door andere medewerkers waargenomen of zelfs helemaal niet uitgevoerd. Dit kan leiden tot verslapping van de effectiviteit van deze procedures.

Juist in een periode waarin er meer tijdelijke medewerkers over de werkvloeren komen, die als uitzendkracht of als vakantiewerkers worden ingehuurd, kan dit leiden tot een verhoogde kans op incidenten. Hoe moeilijk het ook is, in vakantietijd is het dus heel belangrijk om de procedures voor bijvoorbeeld "Introductie nieuwe medewerkers" en "Toezicht houden" stipt uit te blijven voeren. Maar ook het laten voldoen aan het gewenste opleidingsniveau van nieuwe medewerkers is van groot belang. Dit kan door het volgen van een VCA cursus.

Kijkend naar bijvoorbeeld de VCA-Checklist, dan staat er in die checklist dat nieuwe medewerkers binnen 3 maanden het VCA diploma moeten hebben behaald. Puur op basis van deze checklist wordt er dus weleens gedacht dat tijdelijke krachten niet opgeleid hoeven te worden omdat ze toch geen 3 maanden achtereen werkzaam zullen zijn. Op dat moment wordt een gecertificeerd bedrijf een bedrijf met schijnveiligheid. Juist tijdelijke medewerkers zoals uitzendkrachten, stagiaires en jongeren zijn risico groepen waarbij een verhoogde kans op incidenten aanwezig is.

Vragen die mij tijdens de vakantie periode steeds weer te binnen schieten zijn:

- Hoe houden jullie het veiligheidsbewustzijn tijdens de vakantie op niveau?
- Blijft er gedurende de vakantie voldoende capaciteit op de werkvloer voor toezicht en inspectie?
- Is er een acceptabele bezetting van de BHV organisatie tijdens de vakantie?
- Kunnen we inderdaad stellen dat er tijdens vakantie een verslapping is van het veiligheidsniveau?

Construction Media wenst U een fijne vakantie toe!

VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren