Kiyoh logo
100% startgarantie 144 locaties Inloggen E-Learning

Wijzigingen VCA Eind- en ToetsTermen 2021

May 03, 2021
VCA Nieuws

Jaarlijks worden er door VCA Infra wijzigingen doorgevoerd in het VCA cursusmateriaal. Aan het eind van elk eerste kwartaal worden deze wijzigingen bekend gemaakt en deze worden per 1 september in de VCA examens verwerkt. Uiteraard hebben wij deze wijzigingen weer doorgevoerd in onze VCA online cursussen. Op 1 september wordt de nieuwe lesstof live gezet zodat alles up-to-date is!

In onderstaand schema kun je lezen welke wijzigingen het betreft:

Oud (vóór 1 september 2021 examen) Nieuw (vanaf 1 september 2021 examen)
De kandidaat kan in een gegeven situatie bepalen hoe veilig moet worden gewerkt met aangedreven handgereedschap.

Veiligheidsmaatregelen:
- Het werkstuk moet worden vastgezet.
- Het maximale toerental van de schijf mag nooit worden overschreden.
- De handslijpmachine mag pas worden neergelegd als de slijpschijf stilstaat.
- De zijkant van de schijf niet gebruiken (bijvoorbeeld om af te bramen).
- Afbraamschijven gebruiken voor het afbramen.
- Doorslijpschijven alleen gebruiken voor het doorslijpen en niet voor het afbramen.
- De vervaldatum van de slijpstenen controleren.
De kandidaat kan in een gegeven situatie bepalen hoe veilig moet worden gewerkt met aangedreven handgereedschap.

Veiligheidsmaatregelen:
- Het werkstuk moet worden vastgezet.
- Het maximale toerental van de schijf mag nooit worden overschreden.
- De handslijpmachine mag pas worden neergelegd als de slijpschijf stilstaat.
- De zijkant van de schijf niet gebruiken (bijvoorbeeld om af te bramen).
- Afbraamschijven gebruiken voor het afbramen.
- Doorslijpschijven alleen gebruiken voor het doorslijpen en niet voor het afbramen.
- De vervaldatum van de slijpschijven controleren.


De kandidaat kan in een gegeven situatie de gebruikswijze van materiaal voor het werken op hoogte bepalen. Eisen aan personenwerkbakken:

- Gekeurd zijn, met een schriftelijk bewijs.
- Opgehangen door een viersprong.
- Op de buitenkant staat informatie over de toelaatbare werklast, de eigen massa en het toegestane aantal personen.
De kandidaat kan in een gegeven situatie de gebruikswijze van materiaal voor het werken op hoogte bepalen. Eisen aan personenwerkbakken:

- Gekeurd zijn, met een schriftelijk bewijs.
- Opgehangen door een viersprong.
- Op de buitenkant staat informatie over de toelaatbare werklast, de eigen massa en het toegestane aantal personen.
Inzet van personenwerkbakken:
- Alléén in te zetten wanneer er geen andere meer geëigende arbeidsmiddelen of werkmethoden beschikbaar zijn.
- Inzet alleen mogelijk indien aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan.
- (VOL) de operationeel leidinggevende maakt een dag van te voren een melding van werkzaamheden bij de inspectie SZW.
De kandidaat kan in een gegeven situatie de veiligheidsmaatregelen bij het werken in besloten ruimtes bepalen. Voorbeelden:

- Opslagreservoirs of -tanks.
- Riolen en leidingen.
- Liftschachten, kruipruimtes en kelders.
- Tentjes bij uitgraving of pijpleidingen.
De kandidaat kan in een gegeven situatie de veiligheidsmaatregelen bij het werken in besloten ruimtes bepalen. Voorbeelden:

- Opslagreservoirs of -tanks.
- Riolen en leidingen.
- Kruipruimtes en kelders.
- Tentjes bij uitgraving of pijpleidingen.
- Het uitvoeren van werkzaamheden in tentjes; zoals uitgravingen, pijpleidingen of lasactiviteiten.
De kandidaat kan in een gegeven situatie de juiste beschermingsmiddelen (PBM) kiezen. Voorbeelden:

Wanneer geen handschoenen gebruiken:
- Alleen nauwsluitende handschoenen gebruiken in de buurt van draaiende delen, om niet gegrepen te worden.
De kandidaat kan in een gegeven situatie de juiste beschermingsmiddelen (PBM) kiezen. Voorbeelden:

Wanneer geen handschoenen gebruiken:
- Indien er een kans bestaat gegrepen te worden door draaiende delen.
VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren