Kiyoh logo
100% startgarantie 144 locaties Inloggen E-Learning

Wijzigingen VCA Eind- en ToetsTermen (ETT) 2019

Aug 23, 2019
VCA Nieuws

De VCA Eind- en Toets Termen (ETT) worden ieder jaar geüpdated. In 2017 ging de volledige opzet op de schop en in 2018 waren er redelijk wat wijzigingen te bespeuren. Dit jaar zijn de wijzigingen nihil, lees hier om welke wijzigingen het gaat.

Per 1 september 2019 zijn de wijzigingen van kracht in alle VCA examens. De wijzigingen zijn uiteraard ook doorgevoerd in onze cursus.

Oud
(vóór 1 september 2019 examen)
Nieuw
(vanaf 1 september 2019 examen)
Eisen voor betreding van een besloten ruimte:

Minimale zuurstofpercentage 19%
Aanwezig explosief gasmengsel minder dan 10% van de LEL
Concentratie giftige stoffen of dampen moet lager zijn dan de grenswaarde
Adequate luchtverversing
Waarschuwingsborden voor de toegang tegen betreding van onbevoegden
Leidingen die op de ruimte zijn aangesloten moeten zijn afgeblind of losgekoppeld
Met geldige werkvergunning of een schriftelijke vrijgage
Betreders zijn 18 jaar of ouder
De ruimte is schoon en droog
Met permanente observatie
Eisen voor betreding van een besloten ruimte:

Zuurstofpercentage minimaal 19%
Aanwezig explosief gasmengsel maximaal 10% van de LEL
De concentratie van giftige stoffen of dampen moet lager zijn dan de grenswaarde
Adequate luchtverversing
Waarschuwingsborden voor de toegang tegen betreding van onbevoegden
Leidingen die op de ruimte zijn aangesloten, moeten zijn afgeblind of losgekoppeld
Alleen toegang met een geldige werkvergunning of een schriftelijke vrijgave
Betreders zijn 18 jaar of ouder
Voor de start van de werkzaamheden wordt de ruimte eerst zoveel mogelijk schoon en droog gemaakt
Er is permanente observatie aanwezig
Het begrip LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse):

LMRA is een pratische methode om de werkplek zelf na te gaan of het werk veilig uitgevoerd kan worden
Het begrip LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse):

De LMRA is een praktische methode voor de operationele medewerker om op de werkvloer na te gaan of het werk veilig uitgevoerd kan worden
Aandachtspunten van de LMRA:

Voor aanvang werkzaamheden of nieuwe taak
Bij verandering van werkomstandigheden
Ook bij routinematige werkzaamheden
LMRA zelf uitvoeren
Aandachtspunten van de LMRA:

Voor aanvang werkzaamheden of nieuwe taak
Bij verandering van werkomstandigheden
Ook bij routinematige werkzaamheden
Permanent denkproces om veiligheidsbewustzijn te vergroten
LMRA zelf uitvoeren
VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren