Kiyoh logo
100% startgarantie 144 locaties Inloggen E-Learning

Wijzigingen VCA Eind- en ToetsTermen 2018

Jul 12, 2018
VCA Nieuws

In 2017 is de volledige opzet van de VCA op de schop genomen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe vorm van VCA examens, onze VCA cursussen zijn hier volledig op aangepast. Ook voor 2018 staan er weer een aantal wijzigingen gepland in de VCA Eind- en ToetsTermen (ETT). Gelukkig betreft het nu slechts een beperkt aantal termen, die wij in onderstaand overzicht voor u hebben samengevat.

Per 5 november 2018 wordt dit van kracht in de VCA examens. Begin oktober gaan onze vernieuwde VCA cursussen live.

Oud
(vóór 5 november 2018 examen)
Nieuw
(vanaf 5 november 2018 examen)
........................................................................ Inzet van ladders: (extra toevoeging)
- Ladders alleen inzetten als er aantoonbaar, om technische redenen, geen andere oplossing is of als andere oplossingen minder gunstig zijn voor V en G.
Gebruiksregels van ladders bij lichte werkzaamheden:
- Stahoogte minder dan 7,5 meter
- Statijd minder dan 4 uur
- Krachtuitoefening minder dan 100 Newton (N) (10 kg)
Gebruiksregels bij gebruik van ladders bij lichte en kortstondige werkzaamheden (indien geen veiligere werkplek te realiseren is):
- Stahoogte minder dan 5 meter
- Statijd minder dan 2 uur
- Krachtuitoefening minder dan 50 Newton (N) (5 kg)
Veiligheidsmaatregel lange ladder
(extra toevoeging)
- Ladder borgen tegen wegglijden
Regels voor het opbouwen en veranderen van een steiger(stelling):
- Bevoegde toezichthouder aanwezig tijdens de opbouwwerkzaamheden
- Stabiliteitsberekening van de steiger (stelling) en instructies voor op- of ombouw beschikbaar
- Alleen opgeleide steigerbouwers mogen een steiger opbouwen
Regels voor het opbouwen en veranderen van een steiger(stelling):
- Steigerinspecteur aanwezig tijdens de overdracht van montagebedrijf naar opdrachtgever
- Toezicht bij de opdrachtgever of steigergebruiker door een gecertificeerd toezichthouder
- (Stabiliteits)berekening(en) en tekeningen van de steiger (stelling) en instructies voor op- of ombouw op het werk beschikbaar
- Opbouw van een steiger alleen door opgeleide, gecertificeerde steigermonteurs
Veiligheidsmaatregelen (staande steiger(stelling))
- Niet zwaarder belasten dan de maximale belasting die op de steigerkaart staat
Veiligheidsmaatregelen (staande steiger(stelling)):
- Niet zwaarder belasten dan de maximale belasting zoals aangegeven op een specifieke tekening en in een specifieke berekening
Functie van de steigerkaart:
- Geeft aan of de steiger (stelling) gekeurd is en tot wanneer de keuring geldig is
Functie van de steigerkaart:
- Geeft aan of de steiger (stelling) gekeurd is
Veiligheidsmaatregelen (hangsteigers):
- Bediener mag niet weggaan wanneer er personen in de hangsteiger zijn en de bediening niet op de hangsteiger zelf is
- Bij storingen steiger (stelling) verlaten
- Niet gebruiksklaar en onbeheerd achterlaten
- Bij geen of beperkt oogcontact tussen bediener en personen in de hangsteiger hulpmiddelen voor communicatie gebruiken
- Maximale belasting niet overschrijden
- Eerst testen voor gebruik
- Personen in de hangsteiger moeten een veiligheidsharnas dragen die gehaakt is aan een speciaal bevestigingspunt
- Omgeving onder de steiger (stelling) afzetten met lint of met hekken
Veiligheidsmaatregelen hangbruginstallaties
- Bediener mag niet weggaan wanneer er personen in de hangbruginstallatie zijn en de bediening niet op de hangbruginstallatie zelf is
- Bij storingen hangbruginstallatie verlaten
- Niet gebruiksklaar en onbeheerd achterlaten
- Bij geen of beperkt oogcontact tussen bediener en personen in de hangbruginstallatie hulpmiddelen voor communicatie gebruiken
- Maximale belasting niet overschrijden
- Eerst testen voor gebruik
- Personen in de hangbruginstallatie moeten een veiligheidsharnas dragen die gehaakt is aan een speciaal bevestigingspunt
- Omgeving onder de steiger (stelling) afzetten met lint of met hekken
- Een hangbruginstallatie mag niet anders dan rustend op een vast oppervlak verlaten worden
Veiligheidsmaatregelen rolsteigers
(extra toevoegingen)
- Stabilisatoren met wielen zijn niet toegestaan
- Bij het verplaatsen in opgebouwde configuratie moeten de stabilisatoren zo min mogelijk vrij zijn
- Geen handschoenen in de buurt van draaiende delen om niet gegrepen te worden - Alleen nauwsluitende handschoenen dragen in de buurt van draaiende delen om niet gegrepen te worden
Verschil tussen gelijk- en wisselspanning:
- 120 V gelijkspanning en 50 V wisselspanning zijn (onder droge omstandigheden) ongevaarlijk (richtlijn)
Verschil tussen gelijk- en wisselspanning:
- 110 V gelijkspanning en 50 V wisselspanning mag worden beschouwd als veilige spanning (richtlijn)
VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren