Kiyoh logo
100% startgarantie 144 locaties Inloggen E-Learning

VCA veranderingen 2017, met nieuwe vraagvormen in de examens

Aug 30, 2017
VCA Nieuws

* De infographic mag geplaatst worden op uw blogartikel/ website. Graag wel onder de bronvermelding (VGMbox en www.vca-cursus.com).Onderstaand ziet u een overzicht van de belangrijkste veranderingen aangaande VCA die vanaf 1 september 2017 van kracht worden.

1.
EIND- EN TOETSTERMEN

Oud

 1. Veel losse onderwerpen
 2. Nadruk op theorie
 3. Weinig context
 4. Toetsing op feitenkennis

Nieuw

 1. 4 hoofdonderwerpen
 2. Meer praktijkgericht
 3. Werksituatie centraal
 4. Ook toetsing op toepassing

2.
OPZET VCA EXAMENS

Oud

 1. Alleen multiple choice vragen
 2. Geen deelscores
 3. Basis minimaal 28 punten
 4. VOL minimaal 49 punten

Nieuw

 1. Ook toepassingsvragen
 2. Ook deelscores
 3. Basis minimaal 26 punten
 4. VOL minimaal 45 punten


3.
NIEUWE VRAAGVORMEN

Vanaf 1 september 2017 komen, naast de bekende multiple choice vragen, tevens de onderstaande nieuwe vraagvormen voor in de VCA examens. Deze nieuwe vraagvormen zijn ook doorgevoerd in onze VCA cursussen.

De meervoudige-antwoordvraag De kandidaat moet uit 4, 5 of 6 alternatieven meerdere juiste antwoorden selecteren.

De matrixvraag De kandidaat moet voor 3 of 4 beweringen per bewering aangeven of deze juist is of onjuist.

De rangschikvraag De kandidaat moet 3 of 4 elementen in de juiste volgorde zetten.

De koppel- of matchingvraag De kandidaat moet 3 of 4 elementen uit het 'rechter rijtje' koppelen aan het juiste begrip in het 'linker rijtje'.

4.
100% DIGITALE EXAMINERING

Toezichthouder VCA Infra heeft bepaald dat alle examenbureaus vanaf 1 september 2017 op alle VCA locaties verplicht digitale VCA examens moeten afnemen. Digitale toetsing wordt ook wel Computer Based Testing (CBT) genoemd. Vanaf 1 september zijn er dus geen papieren VCA-examens meer beschikbaar voor Nederlandse examencentra.

5.
NOODEXAMENS

Vanaf 1 september biedt VCA uitsluitend nog digitale noodexamens aan. Het schriftelijke noodexamen is daarmee definitief verdwenen. Het digitale noodexamen kan alleen ingezet worden als de oorzaak van de storing bij VCA-Infra ligt. Bij bijvoorbeeld stroomuitval of uitval van internet connectie zal een examen helaas niet plaats kunnen vinden.

6.
VOORLEESEXAMENS

Vanaf 1 september 2017 zijn de VCA Basis examens voor bijna alle standaardtalen beschikbaar als voorleesexamen. De enige standaardtalen waar dit niet voor beschikbaar is zijn Litouws en Bulgaars. Bij een voorleesexamen worden de noodzakelijke headsets aangeboden door ons examenbureau. Aan het VCA voorleesexamen zijn meerprijzen verbonden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren