Kiyoh logo
100% startgarantie 144 locaties Inloggen E-Learning

Zijn de nieuwe VCA Examenvragen een succes?

Sep 29, 2019
VCA Nieuws

Per 1 september zijn de VCA examens gewijzigd. Naast de vertrouwde meerkeuze vragen, waarbij uit 3 antwoorden 1 antwoord geselecteerd moest worden, zijn er nog 4 andere vraagvormen bijgekomen.

Ook zijn vragen in het VCA examen veel meer toepassingsgericht. Dit houdt in dat een vraag zo gesteld kan worden dat een kandidaat het geleerde ook moet kunnen toepassen in een omschreven situatie. Dit kan natuurlijk lastig zijn omdat de omschreven situatie niet altijd het vakgebied hoeft te zijn van de examenkandidaat. Wanneer er ook getoetst wordt tijdens een examen of iemand het geleerde kan toepassen zal de kans groter worden dat hij of zij dit ook in de eigen werkomgeving gaat gebruiken.

De typische kennis vragen zijn er nog steeds maar in een kleinere hoeveelheid.

Door het aanpassen van de manier van examineren wil het SSVV bereiken dat VCA in zijn geheel meer toegepast gaat worden in de praktijk.

CBT screen

De kans is iets kleiner geworden dat men door gokken een vraag goed kan scoren, er wordt tijdens het VCA examen dus meer verwacht van de kandidaat over wat men opgestoken heeft tijdens de VCA Cursus.

Wel is de cesuur, oftewel hoeveel punten moet je scoren om een diploma te halen, aangepast. Voorheen moesten voor het Basis VCA van de 40 vragen minimaal 28 vragen goed zijn om het diploma te halen. Per 1 september kun je punten halen per vraag en je moet van de maximale 40 punten er afgerond minimaal 26 scoren om het VCA diploma te halen. Dit is dus iets soepeler geworden. Bij 2 vraagvormen kunnen ook deelpunten gescoord worden.

Is de kans nu kleiner geworden dat je de eerste keer slaagt voor het VCA diploma?

De eerste resultaten wijzen uit dat dit wel meevalt. Het percentage cursisten dat een VCA diploma behaalt zweeft een rond het zelfde getal als voor 1 september. Het enige dat tot nu toe opvalt is dat een kandidaat meer van de beschikbare tijd voor het examen gebruikt en dat het percentage van het aantal juist beantwoordde vragen iets lager uitvalt dan voorheen. Wanneer we wat langer met de nieuwe examinering bezig zijn zullen we deze veranderingen in cijfers nogmaals onder de loep nemen.

VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren