Kiyoh logo
100% startgarantie 144 locaties Inloggen E-Learning

De nieuwe VCA Checklist 2017/6.0, wat verandert er?

May 31, 2018
VCA Nieuws

De oude VCA checklist versie 2008/5.1 is vervangen door de nieuwe versie VCA2017/6.0


Wat zijn de meest belangrijke wijzigingen van de nieuwe versie:

  1. Voor het vaststellen en beheersen van de algemeen voorkomende VGM risico's wordt door VCA geen Functiegerichte RIE meer gevraagd, maar gaat men uit van de al wettelijk verplichtte RI&E.

  2. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet meer apart behandeld middels een mustvraag in de checklist maar moeten uiteraard wel terug te vinden zijn in de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak.

  3. Om te zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn van de regels en procedures bij de opdrachtgevers en project specifieke risico's en beheersmaatregelen, moeten de VGM projectplannen gecommuniceerd worden met eigen medewerkers.

  4. Er moet een duidelijk communicatieplan zijn bij mogelijke taalbelemmeringen.

  5. Ter bevordering van motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf moeten VCA* gecertificeerde bedrijven weer verplicht 4 toolboxmeetings houden per jaar. Bij de VCA** en Petro bedrijven zijn en blijven dat er 10 per jaar. Mits goed onderbouwt mag 50% daarvan in een andere vorm dan klassikaal gedaan worden. 50% moeten contactmomenten / bijeenkomsten zijn waarbij als tool ook films gebruikt kunnen worden, zolang er maar aansluitend over gesproken wordt.

  6. Voor het bevorderen van het VGM bewustzijn en het VGM-gedrag van de medewerkers en om ongevallen te voorkomen is een Gedragsverbeteringsprogramma nu ook voor VCA** verplicht. Dit kan als positief beantwoord worden wanneer er jaarlijks een veiligheidsdag wordt gehouden of bijvoorbeeld door een poster/ affiche en of film campagne. Dit was voorheen een keuzevraag.

  7. Om VGM-risico 's met betrekking tot projecten te beheersen moeten V&G projectplannen actueel zijn. Minstens 1 van de V&G projectplannen mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

  8. Voor het in stand houden dan wel bevorderen van een veilige werkomgeving en werkwijze worden werkplekinspecties gedaan. De (operationele)directie moet nu 4x per jaar actief betrokken zijn bij / deelnemen aan deze werkplekinspecties, voorheen was dit 2x per jaar.

  9. Om te borgen dat de door het bedrijf ingezette onderaannemers goedgekeurd zijn op basis van beoordelingen moeten VCA** bedrijven nu ook verplicht een beoordeling en selectie van onderaannemers doen. Ook dit was voorheen een keuzevraag.

  10. De organisatie moet lering trekken uit incidenten die zich voordoen, VCA* bedrijven moeten nu ook actief incidenten registreren en onderzoeken


Vervallen zijn het veiligheidspaspoort (dat overgaat in een digitale vorm) en het hoofdstuk over Milieu. Dit laatste is eigenlijk best wel vreemd omdat er nu wel gesproken wordt over een VGM(ilieu) functionaris wat voorheen de VG functionaris was. Milieu is dus toch niet helemaal weg!

Verder zijn er bij de jaarlijkse audits ook projectbezoeken. Minimaal 1 projectbezoek moet er gedaan worden echter wanneer er 2 tot 5 lopende projecten zijn dan moeten er al 2 projecten bezocht gaan worden. Er wordt dus meer in de werkelijke praktijk geaudit op het toepassen van de checklist.

VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren