Kiyoh logo
100% startgarantie 144 locaties Inloggen E-Learning

VCA als belangrijk onderdeel van de RI&E

Sep 24, 2019
VCA Nieuws

Al sinds 1 januari 1994 is in de Arbeidsomstandighedenwet opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. In de RI&E staat een inventarisatie van de mogelijke risico's voor de gezondheid van werknemers van het betreffende bedrijf bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Hierbij hoort tevens een Plan van Aanpak (PvA) waarin beheersmaatregelen beschreven staan die genomen worden om de kans op een noodsituatie door aanwezige gevaren zo klein mogelijk te maken. Hierin staat ook wie dit gaat doen, wat de kosten zijn een wanneer men het voltooid wilt hebben (deadline). Veel bedrijven behalen hun VCA certificering als onderdeel van het RI&E en laten de medewerkers een VCA opleiding volgen zodat ze bewust zijn van risico's en gevaren.

Toch zien we dat er na 25 jaar nog maar 49%* van de organisaties een RI&E heeft waarvan 10%* deze (nog) niet heeft laten toetsen. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers heeft 43%* een RI&E, bij bedrijven van 10 t/m 99 werknemers is dat 72%* en bij bedrijven met 100 of meer werknemers is dit 92%*. Vaak zijn het dus de kleinere bedrijven die het (nog) niet geregeld hebben. Deels is dat omdat bedrijven het niet willen 26%*. Men vindt de risico's te klein, iedereen kent de risico's al, of er zijn nog nooit ongevallen geweest. Maar ook de kosten en de tijd die er mee gemoeid zijn, zijn redenen om geen RI&E op te stellen.

Naast onwil gaat het in veel gevallen ook om onwetendheid en/of onkunde (76%*). Van alle bedrijven die een RI&E hebben uitgevoerd heeft ongeveer 60%* ook werkelijk alle mogelijke risico's in de RI&E opgenomen, het andere deel van de RI&E's is niet helemaal compleet. De Inspectie SZW wil hierin vooral kleinere organisaties meer gaan ondersteunen. Ze vragen werkgevers- en werknemersorganisaties om hun kennis te delen en meer voorlichting te geven. Ook de ondersteuning via het Steunpunt RI&E (www.rie.nl) maakt hier onderdeel van uit. Hier zijn standaard RI&E documenten te vinden gericht op de diverse branches. Daarnaast wil de staatssecretaris dat de Preventiemedewerkers een betere positie krijgen binnen de organisaties en het maken van de RI&E gaan oppakken. Om dit kracht bij te zetten zijn de sancties aangepast. Oftewel; de boetes zijn verhoogd.

Wanneer er geen of geen complete RI&E is: Voor kleine bedrijven tot 5 personen wordt de boete verhoogd van €300 naar €450. Voor grote bedrijven met 500+ werknemers wordt de boete verhoogd van €3000 naar €4500.

Je zou verwachten dat alle bedrijven die een RI&E hebben uitgevoerd ook een Plan van Aanpak hebben gemaakt. Dat is echter niet het geval. Maar 70%* van deze bedrijven heeft ook daadwerkelijk een bijbehorend Plan van Aanpak opgesteld. Ook hiervoor worden de boetes verhoogd.

Wanneer er geen PvA is: Voor kleine bedrijven wordt de boete verhoogd van €75 naar €300. Voor grote bedrijven wordt de boete verhoogd van €750 naar €3000.

VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren