Kiyoh logo
100% startgarantie 148 locaties Inloggen E-Learning

Ontwikkelingen VCA

May 19, 2017
VCA Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen VCA

Het SSVV heeft een stakeholdersanalyse laten uitvoeren om te onderzoeken of VCA nog goed aansluit bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

Uit deze stakeholderanalyse is naar voren gekomen dat VCA een goed instrument is voor het borgen van de kennis over veiligheid, gezondheid en milieu binnen organisaties. Stakeholders geven ook aan dat er nog een aantal wensen zijn waardoor het VCA nog beter zal aansluiten. Deze wensen zijn:

  • VCA dient meer te worden ingezet voor het beïnvloeden van veilig werkgedrag

  • De opdrachtgever dient een nadrukkelijkere rol te krijgen in het systeem

Het SSVV heeft aangegeven gehoor te willen geven aan deze wensen zodat het VCA veiligheidssysteem ook bestendig is voor de toekomst. Om deze reden heeft het SSVV haar missie en visie opnieuw geformuleerd.

Uit de verschillende denksessies met verschillende vertegenwoordigers van de bij de SSVV aangesloten branches en andere stakeholders zijn een aantal besluiten genomen die in lijn zijn met de nieuw geformuleerde missie en visie.

VCA cursussen en examens

Het eerste besluit betreft de upgrade van de VCA cursussen en VCA examens zodat de VGM kennis beter kan worden toegepast. De upgrade is reeds in ontwikkeling, er loopt nu een pilot en deze wordt geëvalueerd. Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA) en Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA (UCvD VCA) heeft de nieuwe eind- en toetstermen voor de VCA cursussen vastgesteld. Naast een wijziging van de volgorde van de inhoud van de VCA cursussen worden er aan de VCA examens naast kennisvragen nu ook toepassingsgerichte vragen toegevoegd. 40% van alle vragen in de VCA cursussen zal per 1 september toepassingsgericht zijn. De definitieve invoering is gepland op 1 september 2017.

Deze upgrade van de VCA cursussen en VCA examens ondersteunt de vraag van stakeholders om VCA beter in te zetten voor het beïnvloeden van veilig werkgedrag.

VCA systeem

Het andere besluit is om in de komende jaren ook een upgrade door te voeren van het VCA certificatie systeem. Deze update van het VCA certificatie systeem wordt een fundamentele vernieuwing waardoor het VCA certificatie systeem van meer toegevoegde waarde is voor de deelnemende organisaties.

Er blijft behoefte aan een uniforme, concrete en praktische checklist als VCA. Deze behoefte is wel verschillend per organisatie. Voor de meeste organisaties is VCA een uitstekend hulpmiddel om te voldoen aan de basisverplichtingen van de Arbowet. Daarnaast zijn er ook organisaties die willen dat VCA hen continu blijft uitdagen om de veiligheidscultuur verder te vergroten.

Naaste de aandacht voor goede veiligheidsprocedures en de juiste maatregelen ter bescherming zal er ook meer gefocust worden op het bevorderen van veilig gedrag en een echte veiligheidscultuur. Ook zal er door de veranderende arbeidsmarkt waarin steeds meer flexkrachten en zzp'ers worden ingezet in de bedrijfsprocessen, het VCA certificatie systeem aangepast moeten worden. Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de VGM Checklist voor aannemers ook worden aangepast.

Door het VCA systeem tijdig te laten inspelen op de veranderende marktomstandigheden zal VCA het meest gebruikte veiligheidsmanagementsysteem van Nederland zijn en blijven.

VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren