Kiyoh logo
100% startgarantie 148 locaties Inloggen E-Learning

Construction Media behaalt het NRTO-keurmerk!

Feb 23, 2017
VCA Nieuws

Met trots delen wij u mede dat Construction Media onlangs het NRTO keurmerk heeft behaald. Dit keurmerk is een erkenning van de kwaliteit van onze producten, onze VCA cursussen van de VGMbox in het bijzonder, en de professionaliteit van onze dienstverlening in het algemeen.

Met het behalen van het NRTO certificaat laat Construction Media zien dat de kwaliteit van de opleidingen inzake VCA aan de hoogste norm voldoet. Een externe certificerende partij heeft middels een audit getoetst of wij aan alle kwaliteitseisen voldoen. Het keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), dit is de branchevereniging voor private opleiders.

nrto keurmerk
VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren