Kiyoh logo
100% startgarantie 144 locaties Inloggen E-Learning

Moet een aanpikkelateur opgeleid zijn?

Jan 10, 2020
VCA Nieuws

De markt roept om duidelijkere regelgeving omtrent het opleidingsniveau van aanpikkers. Aanpikkers, ook wel aanpikkelateurs of riggers genoemd, hebben hier namelijk niet allemaal een specifieke opleiding voor gevolgd. Kraanmachinisten geven aan dat met enige regelmaat lasten uit een kraan vallen door het onjuist aanslaan van de last. Dit met alle risico’s van dien. Na het dodelijk ongeval in Den Haag in 2019 is de roep groter geworden om hier een duidelijkere regelgeving voor te maken.

Er wordt nu al wel gehanteerd dat de persoon die de last aanslaat deskundig moet zijn, maar wat is deskundig? Vaak is degene die een last aanslaat de persoon die op dat moment toevallig in de buurt is. De meeste medewerkers weten wel het een en ander van het aanslaan van lasten, maar wanneer noemen we het nu deskundigen? In de VCA cursus wordt gesproken over "het op de juiste manier aanslaan van lasten"

In een artikel van Cobouw is dit te lezen: “Op een beetje bouwplaats is de kraan een veel gebruikt middel, de lasten staan bij wijze van spreken in de rij om gehesen te worden. Alle partijen die op de locaties aan het werk zijn proberen hun “eigen” last als eerste gehesen te krijgen. Het is meestal steeds een ander persoon die de volgende last weer aanslaat. Niet voldoende kennis blijkt vaak een probleem. Met het gevolg dat lasten onjuist aangeslagen worden, vingers bekneld raken en dat vallende lasten soms zelfs personen raken. Gemiddeld heeft een kraanmachinist zo’n 4 keer per jaar dat een last uit de kraan valt.”

Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van camera’s en portofoons, maar dit kan niet voorkomen dat het soms onduidelijk is voor kraanmachinisten wat er beneden hen gebeurd. Hierdoor kunnen ze niet altijd bepalen of alles veilig is en komen ze er tijdens het hijsen pas achter dat een last niet goed bevestigd is.

Er valt dus nog veel te winnen op dit vlak met betrekking tot veiligheidsregels en opleiding. Er ligt momenteel een intentie om een opleidingseis voor aanpikkelateurs op te nemen in de Arbocatalogus en te bespreken in de nieuwe onderhandelingen voor de cao Bouw. Een goede ontwikkeling die er hopelijk toe leidt dat er op dit gebied generieke regels gaan gelden die bijdragen aan het veiliger maken van bouwplaatsen.

*Bronvermelding Cobouw

VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren