Kiyoh logo
100% startgarantie 144 locaties Inloggen E-Learning

De inspectie SZW legt in Limburg ruim 15 keer het werk stil.

Oct 11, 2019
VCA Nieuws

Wederom heeft de Inspectie SZW een grote controle gehouden op bouwplaatsen. Deze keer was de omgeving van Maastricht en Kerkrade aan de beurt. Op slecht 4 van de 22 bezochte bouwplaatsen kon door de bouwvakkers veilig en gezond gewerkt worden. Alle andere locaties waren onder de maat. Aangetroffen gevaren zoals elektrocutie, bedolven worden, instortingsgevaar van de steigers en overschrijding van de hoeveelheid aanwezige kwartsstof waren de voornaamste tekortkomingen die gevonden werden. Stilleggen wordt niet zomaar gedaan door de Inspectie SZW, die stap wordt alleen gezet bij ernstig aanwezig gevaar. Daarnaast werden ook nog overtredingen gevonden op basis van de arbeidstijdenwet, onderbetaling en illegale arbeid.

Opdrachtgevers hebben een belangrijke verplichting om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de aanwezige bouwvakkers. Tijdens deze controles is ook gebleken dat deze verantwoordelijkheid in de praktijk vaak afgeschoven wordt naar de aannemers. De inspectie hoopt dat deze conclusie ook de ogen van de opdrachtgevers opent en zij dus beter hun verantwoording nemen. Het naleven van de veiligheid blijft heel belangrijk.

Het werken met VCA gecertificeerde bedrijven helpt hier al bij. Ook de medewerkers van deze bedrijven hebben een belangrijke rol. De VCA cursus zorgt voor het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. Door te controleren of bedrijven een VCA certificering hebben en de aanwezige medewerkers op een bouwplaats een VCA diploma vergoten we de kans dat er gereageerd gaat worden op onveilige situaties zoals geconstateerd en dat onveilige handelingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren