Kiyoh logo
100% startgarantie 144 locaties Inloggen E-Learning

Analyse arbeidsveiligheid 2018

Jun 29, 2018
VCA Nieuws

* De infographic mag geplaatst worden op uw blogartikel/ website. Graag wel onder de bronvermelding (VGMbox en vca-cursus.com).Analyse arbeidsveiligheid in Nederland

Uit recente rapportages blijkt dat het aantal arbeidsongevallen nog steeds stijgende is. Daarnaast overlijden duizenden mensen aan beroepsziekten. Voor werkgevers en werknemers moet arbeidsveiligheid bovenaan de agenda komen te staan!

Een paar opvallende punten met betrekking tot deze arbeidsongevallen:

  • Ongeveer 1/5 deel van deze ongevallen zijn uitzendkrachten. Doordat uitzendkrachten ingewerkt moeten worden, nog minder goed bekend zijn met de procedures en vaak minder ervaring hebben zijn zij een risico groep. Een goede begeleiding van uitzendkrachten is dus van groot belang. Echter wanneer worden zij ingezet? Als er capaciteit tekort is op de werkvloer bijvoorbeeld tijdens de vakantieperiodes. Het goed inwerken en begeleiden is dan vaak ondermaats.
  • Jongeren tot 24 jaar en ouderen (55+) zijn bij bijna de helft van de arbeidsongevallen betrokken Jongeren hebben weinig tot geen werkervaring, ze zien de werkelijke gevaren nog niet zo goed. Ouderen hebben juist een groter risico door heel veel werkervaring waardoor de gewoonte/routine mensen minder scherp maakt op onveiligheid. Tevens hebben ouderen vaak een afnemend reactievermogen.
  • De bouw en de afvalbranche zijn de 2 sectoren met de meeste ongevallen Zeker nu door de aantrekkende markt en een tekort aan goede vakmensen wordt het risico in deze sectoren juist groter. Hier wordt dus veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten en medewerkers die minder goed opgeleid zijn. In de sector bouw waar VCA door veel bedrijven is geimplementeerd wordt d.m.v. dit veiligheidssysteem de veiligheid wel verbeterd. Operationeel leidinggevenden krijgen een VCA VOL opleiding om te zorgen dat er een betere borging is van de arbeidsveiligheid op deze werkvloeren. Maar ook in de andere sectoren wordt veel gebruik gemaakt van het VCA. De afvalbranche is mede door de afvalscheidingsmethodes/machines en door het gebruik van grote shovels ook een sector waarbij veel arbeidsongevallen plaatsvinden. Tevens is in deze branche de biologische agentia een behoorlijk risico. Het ziek kunnen worden door bacteriën en virussen. In de sectoren Landbouw, Industrie , Transport en opslag hebben we ook te maken met relatief veel ongevallen

Verbeteracties moeten dus vooral ingezet worden op:

  • Het maken van een goede RI en E Wettelijk moet ieder bedrijf met personeel een Risico Inventarisatie en Evaluatie hebben. Een overzicht van alle risico's die de medewerkers van het bedrijf lopen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Voor al deze risico's moeten beheersmaatregelen genomen worden om de kans op een ongeval zo klein mogelijk te maken. Veel bedrijven hebben dit nog niet goed geregeld.
  • Verbeteren van het gedrag van zowel opdrachtgevers als medewerkers Door de jaren heen is er een bedrijfscultuur ontstaan waarbij door sommige bedrijven heel makkelijk omgegaan wordt met de Arbowetgeving. Hierdoor ontstaat niet het juiste veiligheidsbewustzijnsgedrag dat wenselijk is. Er moet veel aandacht besteed worden aan het verbeteren van het gedrag. En dit begint bij de opdrachtgevers. Die moeten de norm stellen en ook nastreven dat deze norm bij hun opdrachten gehaald wordt.
  • D.m.v. training en VGM voorlichting het vergroten van het veiligheidsbewustzijn Opdrachtgevers, werkgevers en leidinggevende moeten zorgen dat er voldoende voorlichting en instructie gegeven wordt op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Om leidinggevenden een goede basis te geven van dit niveau wordt verlangd dat zij het diploma VCA VOL hebben gehaald. De operationele medewerkers hebben dan het diploma VCA Basis nodig.

Ook sterven jaarlijks veel mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. 3/4 van de sterfgevallen zijn gepensioneerden. Zij hebben tijdens hun werkverleden langdurig blootgestaan aan gevaarlijke stoffen dat men op latere leeftijd hierdoor gezondheidsklachten heeft gekregen.

De belangrijkste oorzaken hiervan:

  • Het werken met asbest / kwartsstof en door laswerkzaamheden

Klik op bovenstaande rode button om onze infographic te bekijken. Hier zijn in een duidelijk overzicht het aantal arbeidsongevallen en de belangrijkste gevaren en oorzaken gevisualiseerd.

VCA Locatie
133

locaties

VCA Garantie
100%

startgarantie

VCA Cursus Parkeren
Gratis

parkeren