Kiyoh logo
CORONA PROTOCOL 100% startgarantie 146 locaties gratis advies 040 720 08 55

VCA Polski

Kurs VCA online po polsku & egzamin

Kurs online Podstawowe zasady bezpieczeństwa (VCA Basis) może teraz przejść również w języku polskim. Dzięki tej nowej opcji polskojęzyczni kursanci mogą z łatwością zrealizować kurs VCA w języku ojczystym. W tym celu na platformie e-learningowej można wybrać opcję "Polski" przy użyciu menu wyboru języka. W ten sposób można automatycznie przełączyć się na platformę przygotowaną w całości w języku polskim. Również wszystkie materiały lekcyjne, pytania ćwiczeniowe i fragmenty filmów są przetłumaczone na język polski.

Jeśli chcą Państwo zdać oficjalny egzamin VCA (VCA Basis) w języku polskim należy uwzględnić dodatkową opłatę w kwocie 50,- € bez VAT od osoby. UWAGA! W internetowym module zamówień VGMbox przed zamówieniem egzaminu VCA w języku polskim trzeba zaznaczyć, że chce się zarezerwować polską wersję egzaminu. Robi się to poprzez wypełnienie danych kursanta (krok 3) za pośrednictwem pola "Wybierz dodatkowy moduł".

VCA Diploma
  • Legitymacja VCA
  • Certyfikat VCA
VCA Pools
Kurs VCA online po polsku

Wraz z egzaminem

 204,-

Czy wolisz zarezerwować osobny egzamin bezpośrednio?

U nas jest to oczywiście możliwe. Możesz to łatwo wybrać, gdy chcesz zamówić kurs.

Rejestracja tutaj
vca examen

Kurs online VCA Basis po polsku

dla pracowników operacyjnych

Dyplom VCA Basis jest przeznaczony dla każdego, kto pracuje jako pracownik operacyjny. W wielu przypadkach osoby te powinny dysponować dyplomem w celu potwierdzenia, że mogą bezpiecznie pracować z uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób.

Kurs VCA Basis w wersji polskiej stworzono, aby zapewnić wszystkim polskim pracownikom podstawową wiedzę na temat bezpiecznej i higienicznej pracy. Uzyskanie dyplomu VCA pozwala potwierdzić, że dana osoba ma wiedzę o: (europejskich) przepisach ustawowych i regulacjach; podejmowaniu środków w celu zapobiegania wypadkom; rozpoznawaniu niebezpiecznych sytuacji i działań. Dzięki kursowi online VCA Basis pracownicy wiedzą więc, w jaki sposób mogą bezpiecznie pracować w miejscach niebezpiecznych, jak np. tereny przemysłowe lub place budowy.

Kurs VCA Basis w wersji polskiej można przejść wyłącznie online. Egzamin można odbyć w jednej ze 146  naszych placówek egzaminacyjnych w Holandii.

VCA examen locaties
146

placówki egzaminacyjne

VCA start garantie
100%

gwarancji początkowej

VCA examen gratis parkeren
Darmowy

parking

VCA diploma en pasje
Dodatkowo

dyplom i legitymacja

Jak długo ważny jest dyplom VCA?

Po zdaniu egzaminu VCA otrzymują Państwo dyplom VCA. Dyplom VCA jest ważny przez dziesięć lat. Po upływie tego czasu należy odnowić swój dyplom.

Cennik uzyskania dyplomu VCA w wersji polskiej

Kurs online + egzamin

Kurs online bez egzaminu examen

Tylko egzamin

 204,-

 85,-

 119,-

VCA lokalizacje