Kiyoh logo
100% startgarantie 138 locaties gratis advies 040 720 08 55

VCA Polski

Kurs VCA online po polsku + egzamin

Kurs online Podstawowe zasady bezpieczeństwa (VCA Basis) i Zasady bezpieczeństwa dla kierowników operacyjnych (VOL) można teraz przejść również w języku polskim. Dzięki tej nowej opcji polskojęzyczni kursanci mogą z łatwością zrealizować kurs VCA w języku ojczystym. W tym celu na platformie e-learningowej można wybrać opcję "Polski" przy użyciu menu wyboru języka. W ten sposób można automatycznie przełączyć się na platformę przygotowaną w całości w języku polskim. Również wszystkie materiały lekcyjne, pytania ćwiczeniowe i fragmenty filmów są przetłumaczone na język polski.

Jeśli chcą Państwo zdać oficjalny egzamin VCA (VCA Basis lub VCA VOL) w języku polskim należy uwzględnić dodatkową opłatę w kwocie 50,- € bez VAT od osoby. UWAGA! W internetowym module zamówień VGMbox przed zamówieniem egzaminu VCA w języku polskim trzeba zaznaczyć, że chce się zarezerwować polską wersję egzaminu. Robi się to poprzez wypełnienie danych kursanta (krok 3) za pośrednictwem pola "Wybierz dodatkowy moduł".

VCA Diploma
  • Legitymacja VCA
  • Certyfikat VCA
VCA Pools
Kurs VCA online po polsku

Wraz z egzaminem

 204,-

Kurs online VCA Basis po polsku

dla pracowników operacyjnych

Dyplom VCA Basis jest przeznaczony dla każdego, kto pracuje jako pracownik operacyjny. W wielu przypadkach osoby te powinny dysponować dyplomem w celu potwierdzenia, że mogą bezpiecznie pracować z uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób.

Kurs VCA Basis w wersji polskiej stworzono, aby zapewnić wszystkim polskim pracownikom podstawową wiedzę na temat bezpiecznej i higienicznej pracy. Uzyskanie dyplomu VCA pozwala potwierdzić, że dana osoba ma wiedzę o: (europejskich) przepisach ustawowych i regulacjach; podejmowaniu środków w celu zapobiegania wypadkom; rozpoznawaniu niebezpiecznych sytuacji i działań. Dzięki kursowi online VCA Basis pracownicy wiedzą więc, w jaki sposób mogą bezpiecznie pracować w miejscach niebezpiecznych, jak np. tereny przemysłowe lub place budowy.

Kurs VCA Basis w wersji polskiej można przejść wyłącznie online. Egzamin można odbyć w jednej ze 138  naszych placówek egzaminacyjnych w Holandii.

Kurs online VCA VOL po polsku

dla osób samozatrudnionych i kierowników

Dyplom VOL VCA jest przeznaczony dla kierowników operacyjnych i osób samozatrudnionych. W wielu przypadkach osoby te powinny dysponować tym dyplomem, aby potwierdzić, że dbają o bezpieczne warunki pracy dla pracowników, którymi kierują.

Kurs VCA VOL w wersji polskiej stworzono, aby zapewnić osobom samozatrudnionym i kierownikom pochodzącym z Polski rozległe informacje na temat bezpiecznej i higienicznej pracy. Uzyskanie dyplomu VCA VOL pozwala potwierdzić, że dana osoba ma wiedzę o: (europejskich) przepisach ustawowych i regulacjach; rozpoznawaniu niebezpiecznych sytuacji; sporządzaniu zakładowego planu awaryjnego i organizowaniu szkoleń stanowiskowych. Dzięki temu osoby te mogą bezpiecznie pracować i tworzyć bezpieczne warunki pracy dla swoich pracowników.

Kurs VCA VOL w wersji polskiej można przejść wyłącznie online. Egzamin można odbyć w jednej ze 138  naszych placówek egzaminacyjnych w Holandii.

VCA examen locaties
138

placówki egzaminacyjne

VCA start garantie
100%

gwarancji początkowej

VCA examen gratis parkeren
Darmowy

parking

VCA diploma en pasje
Dodatkowo

dyplom i legitymacja

Jak długo ważny jest dyplom VCA?

Po zdaniu egzaminu VCA otrzymują Państwo dyplom VCA. Dyplom VCA jest ważny przez dziesięć lat. Po upływie tego czasu należy odnowić swój dyplom.

Cennik uzyskania dyplomu VCA w wersji polskiej

Kurs online + egzamin

Kurs online bez egzaminu examen

 204,-

 85,-