Kiyoh logo
100% startgarantie 141 locaties Inloggen E-Learning

Chceli by ste absolvovať skúšku VCA v slovenčine?

Hľadáte skúšku z pravidiel bezpečnosti VCA v slovenčine? V tom prípade je VGMbox pre vás tou správnou adresou! Vďaka nášmu rozsiahlemu portfóliu jazykov vám ponúkame možnosť získať diplom z kurzu bezpečnosti VCA v slovenčine. To je ideálne pre zamestnancov, ktorí chcú získať diplom z kurzu základnej bezpečnosti (VCA Basis) alebo bezpečnosti pre prevádzkových vedúcich pracovníkov (VCA VOL) vo svojom materinskom, príp. inom jazyku, ktorý je pre nich jednoduchší než holandčina!

141 pobočiek

100% záruka konania skúšky

Rôzne časy

Digitálny diplom

VCA Examen
VCA Audiovisueel

Audiovizuálne materiály

s videonahrávkami

Goedkoopste VCA in Nederland

Najvýhodnejšia cena

v Holandsku!

VCA in 1 keer

93% kandidátov

uspeje na 1. pokus!

VCA map

Samostatná skúška

Oficiálne uznávaná skúška

Vo viacerých jazykoch

34 miest konania skúšky

Bezplatné parkovanie na mieste

100% záruka konania skúšky

119,-

Pozrite si dostupné údaje

vca examen

Skúška VCA v slovenčine

VGMbox má 137 skúšobných miest po celej krajine, kde sa každý mesiac koná jedna alebo viaceré skúšky z pravidiel bezpečnosti VCA. To znamená, že vždy je vo vašej blízkosti pobočka, kde môžete absolvovať skúšku VCA v slovenčine!

Skúška VCA Basis trvá 60 minút a skúška VCA VOL trvá 75 minút. Okrem toho máte možnosť absolvovať skúšku VCA v slovenčine v popoludňajších, podvečerných, príp. neskorších večerných hodinách.

V bezprostrednom okolí pobočiek, kde sa konajú naše skúšky VCA, je k dispozícii dostatok parkovacích miest a pobočky sú tiež dobre dostupné verejnou dopravou!

Skúška VCA formou predčítania

Kandidáti, ktorí majú problémy s čítaným textom, môžu požiadať o skúšku z pravidiel bezpečnosti VCA formou predčítania. Táto možnosť existuje výlučne pri skúške zo základnej bezpečnosti VCA a platí pre všetky jazyky. Kandidát dostane na tento účel na začiatku digitálnej skúšky headset.

Počas skúšky môže vybrané vety alebo slová predčítať počítačový hlas. Kandidáti, ktorí sa rozhodnú pre skúšku VCA formou predčítania, dostanú na skúšku maximálne o 15 minút času navyše (spolu 75 minút).

VCA voorleesexamens