VCA Cursus - Algemeen

Voorwaarden bij inschrijven voor cursussen en examens  Algemeen
 • VGMbox is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de training te annuleren en zal u als klant daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. VGMbox zal in dat geval een nieuwe training aanbieden, of indien gewenst het betaalde cursusbedrag retourneren.
 • Indien VGMbox, door welke omstandigheden dan ook, een (deel van een) training niet kan laten doorgaan, zal dit onderdeel in overleg met de aanmelder/deelnemer(s) op een ander moment alsnog plaatsvinden.
 • CM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een training en/of het niet doorgaan van een training.

 • Annuleren/verzetten van een klassikale inschrijving door aanmelder/deelnemer is mogelijk met inachtneming van onderstaande voorwaarden:
 • Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.
 • Bij annulering van een klassikale inschrijving tot 10 werkdagen vóór de cursusdatum is geen cursusgeld verschuldigd.
 • Bij annulering van een klassikale inschrijving binnen 10 werkdagen vóór de cursusdatum is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Indien een deelnemer zonder afmelden niet aanwezig is op een cursusdag, is 100% van het cursusgeld verschuldigd.

 • Annuleren/verzetten van een exameninschrijving door aanmelder/deelnemer is mogelijk met inachtneming van onderstaande voorwaarden:
 • Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.
 • Bij annulering van een exameninschrijving tot 10 werkdagen vóór de examendatum is geen examengeld verschuldigd.
 • Bij annulering van een exameninschrijving binnen 10 werkdagen vóór de examendatum is 100% van het examengeld verschuldigd.
 • Bij verhindering van een deelnemer heeft de aanmelder het recht om een plaatsvervanger te sturen, mits de kandidaatsgegevens minimaal 3 werkdagen vóór de examendatum bekend zijn bij ons.